10/17 

Kiekvienais metais Trakų kredito unija prisijungia prie spalio 17-sios – tarptautinės kredito unijų dienos minėjimo, primenančio kredito unijų Lietuvoje kūrimosi istoriją ir jų būtinybę.

Priminsiu, kad Lietuvos kredito unijų steigimo istorija prasidėjo jau XIX šimtmetyje, kai 1871 metais netoli Biržų buvo įsteigta pirmoji kredito unija ir pavadinta „Pabiržės taupmenų skolinimosi bendrovė“. Pagal pasaulio kredito unijų patirtį XX a. pradžioje Lietuvoje jau veikė 417 kredito unijų, kurios užėmė net 30 proc. tuometinės finansų rinkos. Jos ir tuomet buvo demokratiniais principais valdomos kredito įstaigos, kurios tenkino savo narių finansinius poreikius.

Nepriklausomybės atgavimas Lietuvoje sąlygojo trumpalaikio skolinimosi būtinybę. Žemės ūkio sektoriuje, po kolektyvinių kolūkių griūties daug ūkininkų neturėjo technikos ir įrengimų ūkininkavimui, buvo būtinos Vyriausybės subsidijos arba paskolos, kurias labai ribotai ir nenoriai teikė kai kurie valstybiniai ar komerciniai bankai. Padedant pasaulinėms kredito unijų organizacijoms, 1994 metais Nepriklausomoje Lietuvoje vėl pradėjo atgimti kredito unijų idėjos. 1994 metais Kanados tarptautinio vystymo agentūra (CIDA), Atviros Lietuvos fondas ir Kanados lietuviai, padedant Daesjardins kredito unijų judėjimui (SDID), pradėjo trijų metų projektą skirtą padėti Lietuvai steigti alternatyvias finansines institucijas – kredito unijas. Juk skaidriai ir efektyviai funkcionuojanti kredito unijų sistema buvo gyvybiškai svarbi sėkmingam Lietuvos ekonomikos funkcionavimui.

Pirmas žingsnis buvo žengtas 1995 metais. Lietuvos Respublikos Seimas glaudžiai bendradarbiaudamas su minėtomis organizacijomis priėmė Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymą, kuris nustatė kredito unijos sąvoką, apibrėžė narystę kredito unijoje, kredito unijų narių teises ir pareigas, kredito unijos steigimą, valdymą ir likvidavimą.

Ryžtingas darbas buvo pradėtas tuomet, kai 1995 m. įsikūrė pirmoji po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje kredito unija „Vievio taupa“. Po to daugelyje Lietuvos rajonų ėmė steigtis viena po kitos kredito unijos. 2004 metais iniciatyvių žmonių grupės dėka įsikūrė ir Trakų kredito unija, finansinė institucija, tenkinanti Trakų rajono gyventojų finansinius poreikius.

Praėjus 24 metams nuo pirmųjų kredito unijų steigimosi po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, dabar Lietuvoje tarptautinę kredito unijų dieną jau minime 65 kredito unijos. Iš jų 49, tame tarpe ir Trakų kredito unija priklauso Lietuvos centrinei kredito unijai. 11 kredito unijų įkūrė jungtinę centrinę kredito uniją, o 5 Lietuvos kredito unijos planuoja tapti specializuotais komerciniais bankais.

Kas gi jungia mus – Trakų kredito unijos narius? Tai 1500 kredito unijos narių vienybė, mūsų sisteminis darbas. Nuo įsikūrimo prabėgę 15-ka kredito unijos veiklos metų išsaugojo Trakų kredito unijos stabilumą, tikslus ir principus. Apibrėžti narystės kriterijai, besiremiantys teritorine priklausomybe, nustatytas pajus, stabilių valdymo organų narių tarpusavio susikalbėjimas, ilgametė kredito unijos darbuotojų finansų valdymo patirtis. Nuo pat Trakų kredito unijos įsikūrimo vadovauja stabili kredito unijos valdyba, stebėtojų taryba, paskolas apsvarsto ir įvertina paskolų komitetas. Mus vienija svarbiausias principas – didelė atsakomybė už vietinių žmonių sukauptas lėšas, savitarpio pagalba, demokratiškumas, atsakomybė bei kompetencija savo vykdomai veiklai, atsižvelgimas į paprasto žmogaus finansinius poreikius. Tuo mes skiriamės nuo didžiųjų komercinių bankų, kurių skyriai vienas po kito užveria duris ir palieka Trakus. Rinkoje dominuojantys bankai didžiausią dėmesį skiria paslaugoms stambiajam verslui ir didžiųjų miestų gyventojams teikti. O kredito unijos visuomet esame arčiausiai savo vartotojų, todėl geriau suprantame jų poreikius, galime būti lankstesni, geriau įvertinti jų galimybes skolintis asmeniniam vartojimui ar verslo vystymui. Juk kredito unija turi kredito unijos narius, o ne klientus, skatina žmonių bendruomeniškumą ir pagalbą vieni kitiems. Esame pasiryžę ir toliau saugoti šiuos kooperacijos principus, kurie yra tiek Lietuvos, tiek ir tarptautinio kredito unijų judėjimo atspirties taškas ir varomoji jėga.

Šiandieną mums yra svarbiausia žmonės: kredito unijos nariai, ūkininkaujantys ar vykdantys verslus, jaunos šeimos, siekiančios gauti kreditą, įsigyjant pirmąjį būstą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą finansinės paskatos įstatymą, kredito unijos narių vaikai, atsidarę savo sąskaitas kredito unijoje su tėvų priežiūra ir aktyviai pagyvinantys kredito unijos veiklą savo piešiniais organizuojamo piešinių konkurso tema „Kartu mes galime daugiau“. Mums labai svarbūs senjorai, aktyviai leidžiantys savo orią senatvę ir kaupiantys atsargas saulėlydžiui, visi aktyvūs žmonės, propaguojantys pilietiškumą, tradicijas ar verslumą bendruomenėse. Mums yra svarbiausia Jūsų – kredito unijos narių nuomonė, Jūsų poreikiai ir lūkesčiai.

Tarptautinės kredito unijų dienos proga Trakų kredito unija nuo šių metų spalio 15 d. iki spalio 31 d. organizuoja atvirų durų dienas ir maloniai kviečia Trakų rajono gyventojus, ūkininkus, verslo atstovus, juridinius asmenis, senjorus artimiau susipažinti su kredito unijos veikla. Mes dirbame Jums, esame lankstūs pokyčiams, mokomės ir diegiame naujoves. O svarbiausia tai mūsų atsakomybė ir kompetencija savo vykdomai veiklai. Būdami lietuviško kapitalo finansų institucija, jaučiame pareigą užtikrinti paslaugų prieinamumą visiems Trakų rajono savivaldybės ir kaimyninių su Trakų rajono savivaldybe besiribojančių rajonų gyventojams.

Administracijos vadovė Jadvyga Dzencevičienė

Vaikų piešinių konkurso „ Kartu mes galime daugiau“ ekspozicija.

Ilgametė kredito unijos narė, ūkininkė Ramunė Suchockienė.

Kredito unijos paskolų vadybininkas Almantas Urbelis.

Kredito unijos ilgametė vyr. finansininkė Jūratė Skrebutėnienė.