10/31 

Pagal LR kredito unijų įstatymo 32 str. 3 dalį   kredito unijos nuosavas kapitalas turi būti didesnis negu  pajinis kapitalas. Pateikiame informaciją, kad   2019 m. spalio 24 d. duomenimis  Trakų kredito unijos pajinis kapitalas sudaro 150 763,73 Eur. Dėl ankstesnių metų susidariusio 22059,57 Eur. nuostolio   kredito unijos nuosavas kapitalas yra mažesnis negu pajinis kapitalas.

Kredito unijos valdyba imsis visų priemonių esamai situacijai taisyti.