11/28 

Praėjusių metų pabaigoje startavusi bei šiemet įsibėgėjusi Valstybės paskatos programa pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms Lietuvoje vis įgauna didesnį pagreitį. Artėjant metų pabaigai, jau tenka net palaukti eilėje, kol Lietuvos mastu veikiančioje internetinėje SPIS programoje bus įregistruojama jauna šeima, laukianti pirmojo būsto. Tokiu būdu yra rezervuojamos jaunai šeimai Valstybės skirtos paramos lėšos.  Priminsiu, kad paramos dydis priklauso nuo to, kokio dydžio yra jauna šeima, kiek joje auga vaikų:

  • Jaunoms šeimoms, kai vyras ir žmona yra iki 35 metų amžiaus, skiriamos paramos dydis 15 proc. perkamo arba statomo pirmojo būsto vertės.
  • Jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką – 20 proc. pirmojo būsto vertės.
  • Jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus – 25 proc. pirmojo būsto vertės.
  • Jaunoms šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų – 30 proc. pirmojo būsto vertės.

Parama yra skiriama perkamiems ar statomiems pirmiesiems būstams ne visuose šalies miestuose ir rajonuose. Į sąrašą nepatenka Lietuvos didmiesčiai ir kurortinės vietovės, tame tarpe ir Trakai. Tačiau pirmąjį būstą galite įsigyti ežerais ir pušynais apsuptuose Trakų rajono miesteliuose, kaip antai Aukštadvaryje, Onuškyje ar Rūdiškėse, Senuosiuose Trakuose ar Paluknyje ir turėdami automobilį, puikiausiai pasiekti darbo vietas. Maksimali paramos suma yra ne didesnė kaip 86 tūkstančiai Eur., tačiau planuojamas sandoris gali priklausyti ir nuo to, ar tam skirtame Valstybės biudžete dar yra likę nepanaudotų lėšų. Rinkos ekonomikoje galioja  dėsnis – visuomet laimi pirmieji.

Trakų kredito unija yra sudariusi sutartį su LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Mes turime galimybę padėti jaunoms šeimoms įsigyti pirmąjį būstą.   Labai svarbu yra tai,  kad tik  pagal šią programą įsigyjant pirmąjį būstą, nereikia turėti pradinio įnašo. Dėl to programa yra labai patraukli jaunoms šeimoms,  kurios neturi sukaupusios 15 proc. lėšų pradiniam įnašui. Juk neretai tai tampa kliūtimi jaunai šeimai,  kad nebūti kažkam našta, o laimingai įsikurti nuosavuose namuose. Turėdami darbą, profesiją, išsilavinimą, daugelis žmonių jau turi pakankamai lėšų mokėti  paskolos grąžinimo ir palūkanų įmokas, bet sukaupti didesnę pradinę įmoką, daugeliui jaunų šeimų vis dar sunki ir ilgai trunkanti užduotis. O šiais rinkos ekonomikos laikais sunku rasti „gerąjį dėdę“, kuris  padėtų jaunai šeimai įsitvirtinti taip, kaip gali padėti mums Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Kredito unijos privalumas – greitai priimami sprendimai. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiamos programos ypatumas – kredito įstaigai reikalinga pristatyti savivaldybės išduotą pažymą, liudijančią, kad šeima gali pretenduoti į subsidiją. Tačiau ši pažyma galioja pakankamai trumpai. Gavę savivaldybės pažymą, būsimieji naujakuriai per 15 dienų turi kreiptis į kredito įstaigą  ir ją aktyvuoti, tik tada jauna šeima su kredito davėju per tris mėnesius nuo pažymos aktyvavimo turi sudaryti kreditavimo sutartį. Jeigu tai nepadaroma, jei šeima neapsisprendžia dėl perkamo objekto, subsidijos rezervavimas SPIS automatiškai nustoja galioti. Rezervuotas Jums Valstybės lėšas  panaudos kita, greitai sprendimą patvirtinusi šeima.

Mielieji, mes gerai pažįstame savo kredito unijos narius, žinome jų galimybes ir poreikius, todėl galime padėti priimti sprendimą per savaitę ar dvi. Nors subsidiją Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įsipareigoja sumokėti per 4 mėnesius, tačiau jau matome pavyzdžius Lietuvos mastu, kai  dažnu atveju  klientus pinigai pasiekia netgi anksčiau – vos per mėnesį ar du. Tai ypač aktualu tiems, kurie pradinį paskolos įnašą sumoka savo lėšomis. Tokiu atveju subsidija dažnai naudojama įsikuriant naujuose namuose,  iškart galvojant  apie ilgesnę perspektyvą. Be abejo, bet kuriuo atveju kredito unijos specialistai kruopščiai įvertina  kliento galimybes grąžinti paskolą, tačiau artimas, tiesioginis bendravimas Jums labai palengvins bei pagreitins šį procesą.

Kviečiu jaunas Trakų rajono savivaldybės šeimas aktyviau naudotis Lietuvos Valstybės teikiama finansine paskata. Neieškokime lengvesnio duonos kąsnio kituose pasaulio kraštuose,  o,  padedant Lietuvos Respublikos Vyriausybei, tapkime  tvirta ir laiminga šeima, kurioje augs tvirti,  savo Tėvynę Lietuvą mylintys vaikai.

Administracijos vadovė Jadvyga Dzencevičienė

Miglės ir Manto Babaičių šeima, auginanti du
vaikučius, teikia prašymą valstybės paramai, perkant pirmąjį būstą