04/14 

2020m. balandžio 20 d. 17,30 val. Trakų kredito unijos buveinėje, adresu: Vytauto g. 19-1,  Trakai  šaukiamas pakartotinas Trakų kredito unijos narių visuotinis ataskaitinis – rinkiminis  susirinkimas. Dėl karantino ir viešųjų renginių draudimo kredito unijos narių pakartotinas visuotinis susirinkimas organizuojamas, balsuojant raštu iki 2020m. balandžio 20 d. 17.00 val. pagal iš anksto numatytą visuotinio susirinkimo darbotvarkę.

Prašymą išduoti biuletenį  rasite čia:

Trakų kredito unijos bendrąjį balsavimo biuletenį rasite čia:  

Užpildytą ir pasirašytą prašymą bei balsavimo biuletenį prašome atsiųsti paštu, el. paštu  arba atnešti į Trakų kredito uniją adresu: Vytauto g. Nr. 19-1, Trakai ir įmesti į balsadėžę iki 2020 m. balandžio 20 d. 17.00 val.

Su ataskaitinio – rinkiminio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais galite susipažinti sekančiai:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaitą rasite čia
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaitą rasite čia
  3. Valdybos ataskaitą rasite čia
  4. Paskolų komiteto ataskaitą rasite čia
  5. Metinės finansinės atskaitomybės rinkinio ir pelno paskirstymo

paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimą rasite čia

  1. 2020 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą rasite čia

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis,  kitais dokumentais bei balsavimo biuleteniu kredito unijos nariai gali susipažinti  ir Trakų kredito unijos centrinėje būstinėje adresu: Vytauto

  1. Nr. 19-1 Trakai.

Informaciją apie šaukiamą kredito unijos narių pakartotiną visuotinį   susirinkimą galima gauti tel. 8 528 51234,  el. p. trakai@lku.lt.