07/24 

Trakų kredito unija pateikia informaciją, kad nuo 2020  m.  balandžio  19  d. įsigaliojo Europos Parlamento ir  Tarybos Reglamentas (ES) 2019/518, kuriuo iš  dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr.924/2009 nuostatos, susijusios su  tam tikrais tarptautinių  mokėjimų  mokesčiais  ir valiutos keitimo mokesčiais. Tuo pagrindu Trakų kredito unijos valdyba 2020 m. liepos 21 d. (protokolo Nr. V- 25) patvirtino naujos redakcijos kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygas, kuriose aprašyti  pokyčiai,  susiję  su įsigaliojusio Reglamento nuostatomis. Atsižvelgiant į  Reglamento 3a  straipsnio 1dalies reikalavimus,  mokėjimo paslaugų  teikėjas, teikdamas informaciją  apie valiutos keitimo mokesčius ir taikomą keitimo kursą, privalo pateikti visus valiutos keitimo mokesčius kaip naujausio Europos Centrinio Banko paskelbto pagrindinio užsienio valiutos ir euro keitimo kurso procentinį antkainį. 2019-09-14 įsigaliojo LR  Mokėjimų įstatymo IV  skyriaus reikalavimai, susiję  su antrąja  mokėjimo paslaugų  direktyva  (PSD2), t.  y.  nuo pastarosios datos visi bankai, kredito unijos, elektroninių  pinigų įstaigos, tvarkančios  sąskaitas ir teikiančios  elektronines mokėjimo paslaugas atvėrė  savo sistemas tam, kad mokėjimo inicijavimo ir sąskaitos informavimo paslaugos teikėjai, veikdami klientų vardu, galėtų  surinkti klientų  duomenis iš  jų  mokėjimo sąskaitų. Ši  atviroji bankininkystės  idėja įgyvendinama pagal reikalavimus, nustatytus Europos Komisijos deleguotojo  reglamento norminiuose techniniuose standartuose (EBA-RTS). Šiuo  teisiniu pagrindu taip pat  buvo papildytos Kredito unijų  mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos, kuriose aprašyti pokyčiai, susiję su įsigaliojusiomis teisės aktų  nuostatomis, t.  y.  papildytos sąvokos (Mokėjimo inicijavimo paslauga, sąskaitos informacijos paslauga ir pan.), apibrėžta Mokėjimo inicijavimo paslauga.  Mokėjimo  operacijoms  per  Mokėjimo  inicijavimo paslaugos teikėją, taip pat padaryti korekcinio pobūdžio pakeitimai. Trakų kredito unijos  mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos teisės aktų nustatyta tvarka įsigalios po 60 dienų, tai yra 2020m. rugsėjo 24d.

Trakų kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygas rasite Čia: