10/27 

Trečiasis spalio mėnesio ketvirtadienis visuomet yra  reikšmingas ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio kredito unijoms. Šiemet spalio 15 dieną minėjome 72-ąją Tarptautinę kredito unijų dieną, skirtą atsigręžti į kredito unijų judėjimo istoriją, šių finansinių institucijų veiklos svarbą pasaulyje ir Lietuvoje. Tai puikus metas kartu apžvelgti ir Trakų kredito  unijos nueitą kelią.

Pro istorijos akinius

Kredito kooperatyvų pradžių pradžia Lietuvoje yra nurodoma nevienodai. Istoriniuose šaltiniuose yra teigiama, kad pirmasis toks kooperatyvas buvo įsteigtas dar 1871 m. Pabiržėje ir vadinosi „Taupmenų skolinimosi bendrovė“. Tokių kooperatyvų veikla šalyje sparčiai populiarėjo, o pirmojo pasaulinio karo išvakarėse Lietuvos teritorijoje veikė net 155 taupomosios skolinamosios draugijos, kurios vienijo 66 900 narių. Pagal kredito kooperatyvų paplitimą Lietuva tuo metu lenkė net Italiją ir šios kredito įstaigos tuo metu užėmė 30 proc. šalies finansų rinkos.

Nors šiandien kredito unijos Lietuvoje palyginus su čia veikiančiais bankais sudaro ne tokią didelę finansų sektoriaus dalį, jos yra svarbios visai finansų sistemai. Didžiausią Lietuvoje centrinės kredito unijų grupę, kuriai priklauso ir Trakų  kredito unija, sudaro 45 unijos ir jas prižiūrinti Lietuvos centrinė kredito unija. Atkūrus Nepriklausomybę Lietuvoje, 1990 metais tuoj pat įsikūrė pirmoji  kredito unija „Vievio taupa“, kuri sėkmingai veikia iki šiolei.

Trakų kredito unijos pasiekimai

Trakų kredito unija įsikūrė  2004-siais  metais. Smagu prisiminti pradžią, kai mes, penki kredito unijos steigėjai, subūrę  penkiasdešimt bendraminčių ir sunešę  15 tūkstančių litų pajinį kapitalą, įkūrėme šį bendruomeninį bankelį Trakų rajone. Tokia buvo mūsų pradžia. O šiandieną Trakų kredito  unija jau vienija 1631 narį, iš jų 1582 fizinius ir 49 juridinius asmenis, gyvenančius  ar veikiančius Trakų rajono ar  besiribojančiose su Trakai rajonu savivaldybėse, tame tarpe ir Vilniaus mieste. Jau virš 16 metų esame kartu. Nuo pat  įkūrimo kredito unijai sėkmingai vadovauja ta pati kredito unijos valdyba, veiklą koordinuoja stebėtojų taryba. Šiandieną  Trakų kredito unijoje teikiamos   visos svarbiausios paslaugos – nuo atsiskaitomųjų sąskaitų  ir el. bankininkystės paslaugų iki bekontakčių debetinių ir kreditinių mokėjimo kortelių bei  banko skaitytuvų nuomos paslaugų. Teikiami kreditai pirmajam būstui įsigyti  su LR socialinių paslaugų priežiūros departamento prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parama jaunai šeimai, įsigyjant pirmąjį būstą ar verslo pradžiai per verslumo skatinimo fondą su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ teikiama garantija, su nekilnojamo turto įkeitimu ir su LCKU garantija. Didesnėms kreditams yra taikomas LCKU antrinis vertinimas. Taip pat Trakų unijos nariai gali gauti vartojimo kreditą automobiliui pirkti ar studijoms tęsti. Santaupoms taupyti yra sudaromos terminuotų ar taupomųjų indėlių sutartys.

Ryšium su tuo, kad „Covid-19“ paplitęs virusas neigiamai įtakojo Lietuvos Respublikos verslą ir  žemės ūkį Lietuvoje, Trakų kredito unija sudarė sutartis dėl  200 tūkst. Eur. lengvatinių kreditų suteikimo ūkininkams  su LR žemės ūkio paskolų garantijų fondu bei 100 tūkst. Eur. lengvatinių kreditų suteikimo smulkiam verslui  per UAB „Investicijų ir verslo garantijos“. Mūsų tikslas – ištiesta pagalbos ranka kiekvienam kredito unijos nariui.

Paskutiniaisiais veiklos metais Trakų kredito unijoje būta įvairių staigmenų, tačiau mūsų  bendras tikslas – padėti kiekvienam kredito unijos nariui. Išgirdus  malonų komplimentą: „Na, Jūs kaip mama, taip išaiškinote,  net nebuvo sunku tvarkyti šiuos finansinius reikalus“, patikėkite,   būna gera širdyje tiek man, tiek  visai mūsų komandai.

Šiandieną džiaugiamės Trakų kredito unijos kolektyvo pastangų pripažinimu,  Lietuvos centrinės kredito unijos iniciatyva tarp didžiųjų  Lietuvos kredito unijų buvo sėkmingai įvertintos ir Trakų kredito unijos pastangos. Tarptautinės kredito unijų dienos proga Trakų kredito unijai įteikta nominacija „Metų atradėja – Trakų kredito unija“. Tai didelis mūsų kredito unijos valdybos, stebėtojų tarybos, paskolų komiteto ir kredito unijos atsinaujinusio kolektyvo bei visų kredito unijos narių pastangų įvertinimas. Sėkmingos veiklos  priežastis yra kryptinga kredito unijos valdymo organų ir darbuotojų  veikla. Mūsų visų bendras tikslas – ištiesta pagalbos ranka  kiekvienam kredito unijos nariui.  Tik būdami kartu, mes galime daugiau.

 

Kredito unijos valdybos pirmininkė, administracijos vadovė Jadvyga Dzencevičienė

P.S. Nuotraukose:

  1. Kredito unijos valdybos pirmininkė Jadvyga Dzencevičienė džiaugiasi gauta nominacija.
  2. Ilgamečiai valdybos nariai Jadvyga Dzencevičienė ir Albertas Amšiejus.
  3. Akimirka iš kredito unijos narių išvykos į Birštoną tarptautinės kredito unijos dienos proga.