08/04
|
Kategorija: Naujienos
Trakų kredito unija –  bendruomeninis bankelis lanksčiai reaguoja į LR Vyriausybės paramą ir skatina kredito unijos narius ja naudotis. Šiandieną kredito unijos nariai yra susidomėję finansine paskata, įsigyjant pirmąjį būstą jaunoms šeimoms, todėl norėčiau plačiau apie tai paaiškinti. LR Vyriausybės parama pirmąjį  būstą įsigyjančioms jaunoms  … Read more
07/29
|
Kategorija: Naujienos
Trakų kredito unija yra Lietuvos centrinės kredito unijos, vienijančios 45 unijas visoje Lietuvoje,  narė,  teikianti visas svarbiausias finansines paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkams, vietos savivaldos institucijoms bei organizacijoms. Tapęs kredito unijos nariu, fizinis ar juridinis asmuo gali atidaryti mokėjimo sąskaitą, vykdyti visas finansines operacijas  … Read more
07/24
|
Kategorija: Naujienos
Trakų kredito unija pateikia informaciją, kad nuo 2020  m.  balandžio  19  d. įsigaliojo Europos Parlamento ir  Tarybos Reglamentas (ES) 2019/518, kuriuo iš  dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr.924/2009 nuostatos, susijusios su  tam tikrais tarptautinių  mokėjimų  mokesčiais  ir valiutos keitimo mokesčiais. Tuo pagrindu Trakų kredito unijos valdyba  … Read more
04/23
|
Kategorija: Naujienos
2020 m. balandžio 20 d. Trakų  kredito unijoje įvyko kredito unijos narių pakartotinas visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas.  Dėl paskelbto LR karantino sąlygų, skelbtame pirmajame visuotiniame kredito unijos narių susirinkime, vykusiame  2020 m. balandžio 10 d. iki 17.00 val.  raštu nuotoliniu būdu balsavo 75 nariai.  … Read more