Kreditas verslui

Kredito unija – artimiausias smulkiojo ir vidutinio verslo partneris. Ne pirmą dešimtmetį siūlome kreditus tiek besikuriantiems, tiek esamiems verslams. Kreditą verslui galite skirti apyvartinėms lėšoms, investicijoms, projektams vykdyti. Taip pat galite pasinaudoti finansine priemone „Verslumo skatinimas“

Pasinaudokite kreditu verslui ir:

  • padidinkite savo verslo konkurencingumą;
  • efektyvinkite savo veiklą;
  • papildykite apyvartines lėšas;
  • patenkinkite kitus savo verslo poreikius.

Tikslios verslo kredito sąlygos nustatomos atsižvelgiant į Jūsų poreikius, finansinę būklę ir lojalumą. Galimos kredito užtikrinimo priemonės: kilnojamo ir nekilnojamo turto įkeitimas, laidavimas, „Invega“ garantija ir kt., kreditai verslui išduodami tik eurais. Jei norite sužinoti preliminarias kredito verslui sąlygas, pasinaudokite mūsų skaičiuokle ir užpildykite paraišką! Nesate unijos narys? Sužinokite kaip tapti kredito unijos nariu.

Kredito unijoje skolintis verslo reikmėms gali tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys.

Unijos naudojamas metinė palūkanų skaičiavimo indeksas KUBOR

Metinę palūkanų normą sudaro:

  • Kintama palūkanų dalis, kurią sudaro 12 mėn. Trakų KU terminuotų indėlių palūkanų norma išreikšta procentais 2 skaičių po kablelio tikslumu;
  • Fiksuota marža

Jei sutarties punkte nustatyta, kad paskolai taikoma kintama palūkanų norma, sutarties punkte nustatyta palūkanų norma keičiama sutarties punkte nustatytu periodiškumu. Šiuo atveju metinę palūkanų normą sudaro:

  1. kintama palūkanų dalis , kurią sudaro 12 mėnesių Trakų kredito unijos terminuotų indėlių palūkanų norma, išreikšta procentais dviejų skaičių po kablelio tikslumu nurodyta specialios dalies punkte ir
  2. fiksuota marža, nustatyta sutarties punkte.

Kai keičiasi kintama palūkanų dalis dėl Trakų kredito unijos terminuotų indėlių palūkanų normos pasikeitimo, nauja terminuotų indėlių palūkanų norma skelbiama unijoje, o apie paskolos palūkanų normų pasikeitimus unija paskolos gavėją informuoja patvarioje laikmenoje pateikiamu  rašytiniu  pranešimu ir pateikia pakeistą grafiką. Informaciją apie naują kintamų palūkanų dalį ir naują paskolos palūkanų normą taip pat galima gauti unijoje sutarties 1 punkte nurodytu adresu.

Indeksas nustatomas ir skelbiamas iki einamojo mėnesio 20 d. internetiniame tinklalapyje https://trakuunija.lku.lt ir https://lku.lt/