mėn.

Palūkanų norma: 10,5%

Sutarties sudarymo mokestis: 1%

BVKKMN: 12,10%

Paskolos kaina: 5615,12

Mėn. įmoka

231,88

Skaičiuoklės rezultatai yra preliminarūs. Kredito sąlygos priklauso nuo Jūsų finansinės istorijos ir galimybių vertinimo. Tikslų asmeninį pasiūlymą gausite užpildę paraišką.

 

Bendros vartojimo kredito kainos skaičiavimo pavyzdys: jei suteikiamas 3 000 € kreditas, kai sutarties trukmė – 60 mėn., fiksuota metinė palūkanų norma – 10,5 %, sutarties sudarymo mokestis – 2 %, tuomet bendros kredito kainos metinė norma (BVKKMN) – 11,97 %, bendra mokėtina suma – 3 928,90 €, mėnesio įmoka – 64,48 €.

 

 

Bendros kredito kainos metinė norma ir bendra kredito gavėjo mokama suma apskaičiuojama laikant, kad kreditas yra išmokėtas sutarties pasirašymo dieną ir visą kredito laikotarpį sutarties sąlygos, palūkanos ir mokesčiai nekeičiami, o sutarties sąlygos vykdomos laiku.

 

 

mėn.

Palūkanų norma: 5%

Sutarties sudarymo mokestis: 1%

BVKKMN: 5,34%

Paskolos kaina: 53877,02

Mėn. įmoka

445,48

*Skaičiuoklės rezultatai yra preliminarūs. Kredito sąlygos priklauso nuo Jūsų finansinės istorijos ir galimybių vertinimo. Tikslų asmeninį pasiūlymą gausite užpildę paraišką.

mėn.

Palūkanų norma: 5%

Sutarties sudarymo mokestis: 1%

BVKKMN: 5,34%

Paskolos kaina: 53877,02

Mėn. įmoka

445,48

*Skaičiuoklės rezultatai yra preliminarūs. Kredito sąlygos priklauso nuo Jūsų finansinės istorijos ir galimybių vertinimo. Tikslų asmeninį pasiūlymą gausite užpildę paraišką.

X
Ačiū, Jūsų paraišką gavome.

LKU kredito unijų grupė aktyviai dalyvauja finansinėse priemonėse, skirtose palengvinti sąlygas šalies žemės ūkio subjektams atnaujinti, plėsti ir modernizuoti savo ūkius:

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimo finansinė priemonė (JŪĮF priemonė)

Ūkio subjektai, norėdami kreiptis dėl šio lengvatinio kredito, pirmiausia turi dalyvauti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) kvietime teikti paraiškas pagal Jaunųjų ūkininkų įsikūrimo priemonę.

JŪĮF priemone siekiama skatinti jaunųjų ūkininkų, siekiančių užsiimti žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, ypač kuriančių didesnę pridėtinę vertę generuojančius ūkius, įsikūrimą ir taip paspartinti sklandžią kartų kaitą Lietuvos žemės ūkio sektoriuje.

Lengvatiniai kreditai gali būti teikiami jauniesiems ūkininkams (paramos paraiškos NMA pateikimo metu ūkio subjektas turi atitikti jaunojo ūkininko reikalavimus – būti ne vyresnis kaip 40 metų), kurių atitiktis reikalavimams yra patvirtinta NMA pažyma, su kuria ūkio subjektas kreipiasi į kredito uniją.

Kredito unija taip pat atlieka ūkio subjekto tinkamumo gauti kreditą įvertinimą pagal nustatytus reikalavimus.

Kredito dydis negali viršyti 100 000 eurų. Tuo atveju, kai kreditas derinamas su dotacija, bendra jų suma taip pat negali viršyti 100 000 eurų.

Prie kiekvienos paskolos kredito unija prisideda 40 proc. savo privačių lėšų dalimi.

Vienam kredito gavėjui gali būti suteiktas vienas kreditas.

Kredito palūkanos skaičiuojamos tik kredito unijos daliai, t. y.  40 proc. kredito daliai, kurios yra ne didesnės nei 5 proc. marža + 6 mėn. EURIBOR, likusiai 60 proc. kredito daliai taikomos nulinės palūkanos.

Suteikiant kreditą yra taikomas kredito administravimo mokestis (kredito sutarties sudarymo ar jį atitinkantis). Jis yra apskaičiuojamas, taikant 2 proc. mokestį nuo kredito sumos, tačiau ne mažiau kaip 150 eurų ir ne daugiau kaip 2 000 eurų.

Kreditas su kitomis pagalbos priemonėmis (pavyzdžiui, individualiomis garantijomis, palūkanų kompensavimu) nederinamas.

Maksimalus kredito laikotarpis – 5 metai nuo kredito sutarties su kredito unija pasirašymo.

Kredito sutartyje gali būti numatytas kredito grąžinimo atidėjimo terminas iki 12 mėnesių nuo kredito sutarties sudarymo dienos, tačiau jis neprailgina nustatyto maksimalaus kredito termino.

Kreditai teikiami ne ilgiau kaip iki 2029 m. gruodžio 31 d.

Kreditas skiriamas kredito gavėjo verslo plane numatytoms išlaidoms, kurios gali apimti investicijas į materialųjį ir nematerialųjį turtą, biologinio turto įsigijimą, neužstatytos ir užstatytos žemės pirkimą, taip pat apyvartinį kapitalą, finansuoti.

Ūkio subjektai, norintys pasinaudoti šia finansine priemone, ir, gavę iš NMA pažymą apie tinkamumą gauti lengvatinę paskolą, turi kreiptis į arčiausiai esančią ir JŪĮF priemonės įgyvendinime dalyvaujančią LKU grupės kredito uniją.


Finansinė priemonė „Pasidalytos rizikos paskolos“

Ūkio subjektai, norėdami kreiptis dėl lengvatinės paskolos, turi būti dalyvavę Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) kvietime „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“.

Pasidalytos rizikos paskolos skirtos ūkio subjektams, veikiantiems žemės ūkio veiklos, žemės ūkio produktų gamybos, perdirbimo ir kaimo plėtros srityse. Priemone siekiama suteikti galimybę žemės ūkio veikla užsiimantiems subjektams gauti paskolų lengvatinėmis sąlygomis veiklos palaikymui ir (ar) plėtrai.

Lengvatiniai kreditai gali būti teikiami fiziniams ir juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, kurių atitiktis reikalavimams yra patvirtinta NMA pažyma, su kuria ūkio subjektas kreipiasi į LKU grupės kredito uniją.

Kredito unija taip pat atlieka ūkio subjekto tinkamumo gauti kreditą įvertinimą pagal nustatytus reikalavimus.

Kredito dydis negali viršyti 200 000 eurų.

Vienam kredito gavėjui gali būti suteiktas vienas kreditas.

Prie kiekvienos paskolos kredito unija prisideda 25 proc. savo privačių lėšų dalimi.

Kredito palūkanos skaičiuojamos tik kredito unijos daliai, t. y.  25 proc. kredito daliai, kurios yra ne didesnės nei 5 proc. marža + 6 mėn. EURIBOR, likusiai 75 proc. kredito daliai taikomos nulinės palūkanos.

Suteikiant lengvatinį kreditą kredito gavėjui yra taikomas kredito sutarties sudarymo mokestis (administravimo ar jį atitinkantis). Jis yra apskaičiuojamas taikant 1 proc. mokestį nuo kredito sumos, tačiau ne mažiau kaip 130 Eur ir ne daugiau kaip 1 500 Eur.

Kreditas su kitomis pagalbos priemonėmis (pavyzdžiui, individualiomis garantijomis, palūkanų kompensavimu) nederinamas.

Maksimalus kredito laikotarpis – 5 metai nuo kredito sutarties su kredito unija pasirašymo.

Kredito sutartyje gali būti numatytas kredito grąžinimo atidėjimo terminas iki 12 mėnesių nuo kredito sutarties sudarymo dienos, tačiau jis neprailgina nustatyto maksimalaus kredito termino.

Kreditai teikiami ne ilgiau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Kreditai gali būti naudojami investicijoms į materialųjį, nematerialųjį ir biologinį turtą bei apyvartiniam kapitalui finansuoti.