• Valdyba
 • Paskolų komitetas
  • Mantas Janavičius

   Valdybos pirmininkas

  • Gintarė Janavičienė

   Valdybos narė

  • Laurynas Grauslys

   Valdybos narys

  • Rima Čižienė

   Valdybos narė

  • Vincas Grauslys

   Valdybos narys

  • Danguolė Šniukaitė

   Paskolų komiteto pirmininkė

  • Inga Jacunskaitė

   Paskolų komiteto narė

  • Ramutė Umivalnikienė

   Paskolų komiteto narė