Naujienos

Šaukiamas Trakų kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2024 m. balandžio 11 d. 16 val. Trakų kredito unijos patalpose, adresu: Vytauto g. 19-1, Trakai, šaukiamas Trakų kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas,  numatant šią darbotvarkę:

  1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas:
    4.1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
    4.2. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolio dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Kredito unijos narių informavimas apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimą.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose nuo 2024 m. balandžio 5 d., adresu Vytauto g. 19–1, Trakai. 

Unijos nariai gali pasinaudoti kredito unijos įstatuose numatyta teise dėl aukščiau nurodytų klausimų išreikšti nuomonę (balsuoti) iš anksto raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį (išankstinis balsavimas raštu). Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti ČIA, prašymą dėl biuletenio išdavimo ČIA, taip pat kreipiantis el. paštu [email protected], arba klientų aptarnavimo vietoje, adresu Vytauto 19-1, Trakai. Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, siųsti registruotu paštu arba pasirašytus elektroniniu būdu atsiųsti el. paštu [email protected].

Pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, jei eilinis visuotinis narių susirinkimas neįvyks dėl kvorumo nebuvimo, bus šaukiamas 2024 m. balandžio 18 d. 16 val. Trakų kultūros ir meno centre, adresu: Vytauto g. 69, Trakai. Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

Dalyvių registracija pradedama 15 val. 30 min. ir baigiama 16 val. 00 min. Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantis narys (jo įgaliotinis) privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o įgaliotinis – atstovavimo pagrindą (notaro patvirtintą įgaliojimą).

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – administracijos vadovė Rima Čižienė, tel. +37065232576, el. p. [email protected].

Pagarbiai

Trakų kredito unija

Atgal