Naujienos

Šaukiamas Trakų kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

2024 m. balandžio 18 d. 16 val. Trakų kultūros ir meno centre, adresu: Vytauto g. 69, Trakai, šaukiamas pakartotinis Trakų kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas,  pagal 2024 m. balandžio 11 d. neįvykusio susirinkimo darbotvarkę:

  1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas:
    4.1.Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
    4.2. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolio dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Kredito unijos narių informavimas apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimą.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose adresu Vytauto g. 19–1, Trakai. 

Unijos nariai gali pasinaudoti kredito unijos įstatuose numatyta teise dėl aukščiau nurodytų klausimų išreikšti nuomonę (balsuoti) iš anksto raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį (išankstinis balsavimas raštu). Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti ČIA, prašymą dėl biuletenio išdavimo ČIA, taip pat kreipiantis el. paštu [email protected], arba klientų aptarnavimo vietoje, adresu Vytauto 19-1, Trakai. Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2024-04-18, 12 val. (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, siųsti registruotu paštu arba pasirašytus elektroniniu būdu atsiųsti el. paštu [email protected].

Dalyvių registracija pradedama 15 val. 30 min. ir baigiama 16 val. 00 min. Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantis narys (jo įgaliotinis) privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o įgaliotinis – atstovavimo pagrindą (notaro patvirtintą įgaliojimą).

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – administracijos vadovė Rima Čižienė, tel. +37065232576, el. p. [email protected].

Pagarbiai

Trakų kredito unija

Atgal