Naujienos

Trakų kredito unijos narių dėmesiui

Trakų kredito unijos valdyba pateikia informaciją, kad 2022 m.  nuosavas kapitalas tapo

13 031,90 Eur. mažesnis už pajinį kapitalą. Šis skirtumas  susidarė  dėl kredito unijos ankstesnių metų nuostolio.

 Kredito unijos valdyba, planuodama  ištaisyti susidariusią padėtį, sieks einamųjų metų pelningos veiklos.

Del papildomos informacijos prašome kreiptis į administracijos vadovę Jadvygą Dzencevičienę, kont. tel. +370 528 51234, el. paštu:  j. [email protected].

Atgal