Naujienos

Trakų kredito unijos narių dėmesiui!

Pagal Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo Nr. 1-796 pakeitimo įstatymo 51 str.  po Trakų kredito unijos visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2023 m. balandžio 6 d. priimtų sprendimų dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pateikiame Jūsų dėmesiui  atestuotos audito įmonės patikrintą ir šio susirinkimo patvirtintą Trakų kredito unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį (žiūrėti čia) ir sprendimą dėl kredito unijos pelno paskirstymo (žiūrėti čia).

Atgal