Naujienos

Trakų kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

TRAKŲ KREDITO UNIJOS PAKARTOTINIO EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO, ĮVYKUSIO 2021 M. KOVO 26 D. PRIIMTI NUTARIMAI

Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 dalimi informuojame, kad 2021-03-26 įvyko Trakų kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti šie nutarimai:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai;
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai;
  3. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai;
  4. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai;
  5. Patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pelno paskirstymo nuostolio dengimo) tvarkos projektas;
  6. Patvirtintas kredito unijos nuosavas kapitalas, mažesnis už pajinį kapitalą;
  7. Patvirtinta 2021 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata;
  8. Patvirtintas įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais bei kitais dokumentais Trakų kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, esančiose adresu: Vytauto g. 19-1 Trakai.

Trakų kredito unijos valdyba

Atgal