Naujienos

Trakų kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Vadovaudamiesi LR Kredito unijų įstatymo 20 str. 7 d., informuojame, kad 2024-04-18 d. įvyko pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti šie sprendimai: 

  1. Valdybos ataskaita už 2023 m. įvertinta teigiamai.
  2. Paskolų komiteto ataskaita už 2023 m. įvertinta teigiamai.
  3. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2023 m.  įvertinta teigiamai.
  4. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 metus. Patvirtinta pelno paskirstymo tvarka.
  5. Patvirtinta 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.
  6. Visuotinio narių susirinkimo dalyviai informuoti apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais bei kitais dokumentais galite susipažinti Trakų kredito unijos patalpose, esančiose adresu: Vytauto g. 19-1,Trakai.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie įvykusį eilinį visuotinį narių susirinkimą, kontaktiniai duomenys: administracijos vadovė Rima Čižienė, tel. +37065232576, el.  p. [email protected].

Atgal